V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОТОКОЛУ


На момент затвердження цього уніфікованого клінічного протоколу засоби матеріально-технічного забезпечення дозволені до застосування в Україні. При розробці та застосуванні клінічних маршрутів пацієнта (КМП) необхідно перевірити реєстрацію в Україні засобів матеріально-технічного забезпечення, що включаються до КМП, та відповідність призначення лікарських засобів Інструкції для медичного застосування лікарського засобу, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України. Державний реєстр лікарських засобів України знаходиться за посиланням www.drlz.kiev.ua.

5.1. Первинна медична допомога

Кадрові ресурси

Лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-терапевти дільничні, лікарі-терапевти, інші медичні працівники, які беруть участь у наданні первинної медичної допомоги пацієнтам із стабільною ІХС.

Матеріально-технічне забезпечення

Оснащення відповідно до табеля оснащення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

Лікарські засоби (порядок переліку лікарських засобів не означає пріоритетності їх застосування)

 1. Нітрати: нітрогліцерин, ізосорбіду динітрат;
 2. Антитромбоцитарні засоби: ацетилсаліцилова кислота; клопідогрель;
 3. Бета-адреноблокатори: есмолол, метопролол, пропранолол;
 4. Блокатори кальцієвих каналів: амлодипін, верапаміл, дилтіазем, ніфедипін;
 5. Антикоагулянти: апіксабан, варфарин, гепарин, дабігатран, еноксапарин,
  ривароксабан, феніндіон, фондапаринукс;
 6. Ліпідомодифікуючі засоби: аторвастатин, езетиміб, розувастатин;
 7. Блокатори рецепторів ангіотензину II: валсартан;
 8. Інгібітори АПФ: каптоприл; лізиноприл, раміприл;
 9. Інші кардіологічні засоби: івабрадин, ранолазин, силденафіл;
 10. Інгібітори протонної помпи: езомепразол, лансопразол, омепразол, пантопразол, рабепразол.

5.2. Вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога

Кадрові ресурси

Лікарі-кардіологи, лікарі-хірурги серцево-судинні, лікарі-кардіологи інтервенційні, які проводять перкутанні втручання, лікарі-дієтологи, середній медичний персонал, який бере участь у наданні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)медичної допомоги пацієнтам із стабільною ІХС.

Матеріально-технічне забезпечення

Оснащення відповідно до табеля оснащення закладів охорони здоров’я, що надають вторинну та третинну медичну допомогу.

Лікарські засоби (порядок переліку лікарських засобів не означає пріоритетності їх застосування)

 1. Нітрати: нітрогліцерин, ізосорбіду динітрат;
 2. Антитромбоцитарні препарати: ацетилсаліцилова кислота, клопідогрель, прасугрель, тикагрелор;
 3. Бета-адреноблокатори: есмолол, метопролол, пропранолол;
 4. Антикоагулянти: апіксабан, варфарин, гепарин, дабігатран, еноксапарин, ривароксабан, феніндіон, фондапаринукс;
 5. Блокатори кальцієвих каналів: амлодипін, верапаміл, дилтіазем, ніфедипін;
 6. Адреноміметичні лікарські засоби: допамін, добутамін;
 7. Блокатори рецепторів ангіотензину II: валсартан;
 8. Інгібітори АПФ: каптоприл; лізиноприл, раміприл;
 9. Ліпідомодифікуючі засоби: аторвастатин, езетиміб, розувастатин;
 10. Інші кардіологічні засоби: івабрадин, ранолазин, силденафіл;
 11. Інгібітори протонної помпи: езомепразол, лансопразол, омепразол, пантопразол, рабепразол.